16 thg 8, 2012

Làm mới

Cây cũ, thay áo (lồng) mới
Before

After

Before

After
Before

After

Điệu điệu một chút
Lồng tự chế

Nhét 5 loại vô chung, toàn những em siêng hoa... với hy vọng một ngày nào đó cả lồng lủng lẳng đầy hoa :-)

Còn hai xâu lồng đèn bự khủng, nặng quá xá chừng nên không xách đi chụp hình được, lỡ nhét nó vô trong rồi.
Vài hôm nữa làm xong mấy cái lồng trụ tròn mình lại up lên là xong.