4 thg 11, 2011

Hoya Obscura - gà con lông vàng

PhotobucketPhotobucketPhotobucketEm đã gần tàn... vẫn có cái đẹp của riêng em
Photobucket ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét