3 thg 7, 2012

Một và duy nhất

Cả gói hạt từ Bình Dương, nảy mầm khá nhiều nhưng chỉ sống sót được một cây


Và chỉ một bông duy nhất


Đây cũng là chỉ một và duy nhất


Không khoe thì không ai biết "tài" làm vườn của mình, nhỉ?

1 nhận xét: