31 thg 1, 2013

Lan huệ Joker

Năm ngoái, khi còn ở nhà chị Toctien thì Joker nhiều màu đỏ hơn, đỏ hơn Siren. Năm nay về nhà mình sao ẻm bay bớt màu đỏ đi rồi.

1 nhận xét: