14 thg 2, 2012

Lan Hồ Điệp

Hoa này mình chưa nắm bắt được nó, nên vẫn chưa yêu nó. Chậu này do ông chồng mình mua về 2 cây, mình chỉ việc ghép chúng vào cùng 1 chậu thôi.
19/01/2012 lúc mới trồng xong
Photobucket

Photobucket
07/2/2012 nở gần hết đám nụ
Photobucket
Đến hôm nay vẫn còn đẹp lắm. Cơ mà sao mình không thể yêu nó. Có lẽ vì không phải cây do mình nuôi nấng, chăm bẵm từ lúc chưa ra bông. Hy vọng sau đợt hoa ăn sẵn này, mình nuôi được nó sống, sang năm sau nó lại trổ bông. Lúc đó chắc hẳn sẽ yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét