16 thg 12, 2013

Lan huệ Phantom - Amaryllis Phantom from Taiwan

Tháng 4/2012 mình mua em về từ Đài Loan, nhỏ tí teo như vầy thôi

Năm nay mình cứ ép hú họa. Ai dè, em ra nụ. Mừng dễ sợ luôn vì tên em lạ quá chừng. Mình search trên mạng không ra được bất cứ hình nào của em???????


Nhìn em thấy có hơi hướng butterflyChắc em là một đứa "con hoang" của Papilio :-)))

1 nhận xét: