22 thg 3, 2012

Huệ Đài Loan - Phần 2: Sắc đỏ

Kế đến là bộ sưu tập màu đỏ
Exposure
Photobucket
Amsterdam
Photobucket
Amigo
Photobucket
Tres Chic
Photobucket
Stargazer
Photobucket
Prelude
Photobucket
Samba
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét