22 thg 3, 2012

Huệ Đài Loan - Phần 4: Cánh kép

Zombie
Photobucket
Bella Bimba
Photobucket

Lady Jane
Photobucket
Rozetta
Photobucket
Flaming Peacook
Photobucket
Elvas
Photobucket
Double Record
Photobucket
Pasadena
Photobucket
Madrid
Photobucket
Ragtime
Photobucket
Cherry Nymph
Photobucket
Arctic Nymph
Photobucket
White Nymph
Photobucket
Sweet Nymph
Photobucket
Snow White
Photobucket

Harlequin
Photobucket
Eskimo Prince (em này thuộc hàng "giá khủng")
Photobucket

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét